Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre školských psychológov 6.6.2019

10.05.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre školských psychológov

Zobraziť celý článok


Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných poradcov 17.5.2019

10.05.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných poradcov

Zobraziť celý článok


Pozvánka na pracovné stretnutie školských psychológov ZŠ a SŠ okresov SNV a GL

05.04.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie školských psychológov ZŠ a SŠ okresov SNV a GL

Zobraziť celý článok


Pozvánka na seminár 28.11.2018

27.11.2018

Zvládanie konfliktov a agresívneho správania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Zobraziť celý článok


Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

01.10.2018

Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach nadobúda účinnosť od 1. septembra 2018

Zobraziť celý článok


1. Pozvánka na poradu výchovných poradcov SŠ okresu SNV (4.10.2018 - 8:00)

01.10.2018

Pozvánka na poradu výchovných poradcov SŠ okresu SNV

Zobraziť celý článok


2. Pozvánka na poradu koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov SŠ okresu SNV (4.10.2018 - 10:00)

01.10.2018

Pozvánka na poradu koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov SŠ okresu SNV

Zobraziť celý článok


<< First < Previous 1-7 8-11 Next > Last >>