2. Pozvánka na poradu koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov SŠ okresu SNV (4.10.2018 - 10:00)

01.10.2018

Pozvánka na poradu koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov SŠ okresu SNV