Pozvánka na pracovné stretnutie koordinátorov prevencie a školských psychológov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves

24.10.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie koordinátorov prevencie a školských psychológov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves