Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov okresov SNV a Gelnica

18.09.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov okresov SNV a Gelnica.