Pozvánka na pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

24.10.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresov Spišská Nová Ves a Gelnica