Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

01.10.2018

Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach nadobúda účinnosť od 1. septembra 2018