Odborní zamestnanci

PhDr. Martina Sakmáryová riaditeľka, sociálny pedagóg

 

Tel. kontakt: 053/42 97 367

Mobil: 0911 010 226

E-mail: ppp-snv@stonline.sk

 


Vedúca oddelenia poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu, psychoterapie a špeciálno-pedagogického poradenstva

Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD.

psychológ


Tel. kontakt: 053/42 98 918

Mobil: 0911 010 223

E-mail: leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com

Vedúca oddelenia výchovného poradenstva a poradenstva v kariérnom vývine, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Mgr. Gabriela Laučeková

sociálny pedagóg

Tel.: 053/ 44 61 740

Mobil: 0911 010 223

E-mail: laucekova.cpppapsnv@gmail.com

 


 

PaedDr.  Jana Javorská

špeciálny pedagóg

Tel.: 053/42 97 685

Mobil: 0911 010 223

E-mail: javorska.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Viera Vysokaiová

psychológ

Tel.: 053/42 97 398

Mobil: 0911 010 223

E-Mail: vysokaiova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Tomáš Juríčkov

psychológ

Tel.: 053/42 97 581

Mobil: 0911 010 223

E-mail: jurickov.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Diana Mahdalová

psychológ

Tel.: 053 42 98 918

Mobil: 0911 010 223

E-mail: mahdalova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Lenka Čurillová

psychológ

Tel.: 053 42 98 919

Mobil: 0911 010 223

E-mail: curillova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Dominika Lacková

psychológ

Tel.: 053 42 98 919

Mobil: 0911 010 223

E-mail: lackova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Miroslava Proksová

špeciálny pedagóg

Tel.: 053 42 97 490

Mobil: 0911 010 223

E-mail: proksova.cpppapsnv@gmail.com

Mgr. Klaudia Gondová

psychológ

Tel.: 053 42 97 490

Mobil: 0911 010 223

E-mail: gondova.cpppapsnv@gmail.com


Mgr. Dana Katová – Elokované pracovisko CPPPaP, Maurerova 14, 053 42  Krompachy

psychológ

Mobil: 0911 010 225

E-mail: dankakatova@gmail.com


Mgr. Tatiana Pisková – Elokované pracovisko CPPPa P, Hlavná 117,  056 01 Gelnica

psychológ

Mobil: 0911 010 224

E-mail: tana.piskova@gmail.com

 

Administratívni pracovníci:

Ľudmila Lenártová - Ekonomicko – hospodárska pracovníčka

 

Tel.: 053/44 23 981

Mobil: 0948 535 205

E-mail: lenartova.cpppapsnv@gmail.com

Lívia Majerčáková - Sociálna pracovníčka

 

Tel.: 053/44 61 740

Mobil: 0911 010 223

Personálno-administratívna pracovníčka

Tel.: 053/44 23 981

Mobil: 0948 535 205

Informatik

Tel.: 053/44 23 981

Mobil: 0948 535 205